+48 67 28 29 926 holding@nowydom.com.pl

Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) jest programem rządowym wspieranym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Projekt dysponuje środkami na dopłatę  do kredytów w wysokości ponad 3,5 mld PLN w latach 2014 – 2018.

Warunki przystąpienia do programu Mieszkanie dla Młodych:

  • można przystąpić do programu będąc „singlem” jak i będąc w związku małżeńskim.
  • nie można mieć ukończone więcej niż 35 lat ( w przypadku małżeństw, decyduje wiek młodszego z małżonków )
  • nie można posiadać ( obecnie oraz w przeszłości ) innego mieszkania / domu
  • zakup na rynku pierwotnym mieszkania do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, lub odpowiednio do 85m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
  • kredyt zaciągnięty na min 15 lat, obejmujący co najmniej 50% wartości mieszkania / domu jednorodzinnego
  • maksymalna cena mieszkania / domu jednorodzinnego wyliczana jest wg wskaźnika dla danej lokalizacji

Jakie dofinansowanie przewiduje program Mieszkanie dla Młodych?

Jak przebiega procedura uzyskania środków z programu Mieszkanie dla Młodych ?

Jakie domy z oferty Nowy Dom Holding umożliwiają finansowanie z MdM?

Logo Programu Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych Baner

Przydatne linki: