+48 67 28 29 926 holding@nowydom.com.pl

Nowy Dom Holding

Informacje o Firmie

Nowy Dom Holding -Siedziba

Siedziba Nowy Dom Holding , Chodzież, ul. Siejaka 29

Nowy Dom Holding powstał z przekształcenia spółki cywilnej Nowy Dom w styczniu 1999 roku.

Od początku działalności aktywność firmy skupiała się na rynku nieruchomości oraz budowlanym.

Dla realizacji tych zadań powołano spółki celowe: Nowy Dom Okna Sp. z o.o. oraz Nowy Dom Hurtownie Budowlane Sp. z o.o. ( dzisiaj Nowy Dom Invest Sp. z o.o. ). Nowy Dom Holding jest podmiotem dominującym w obu powyższych spółkach.

Kolejnym przedsięwzięciem właścicieli Nowego Domu była budowa hotelu i restauracji na terenie Łazienek Chodzieskich w Chodzieży. Zostało ono zrealizowane przez wydzieloną spółkę celową Łazienki Chodzieskie Sp. z o.o., w której partnerem Nowy Dom Holding jest Gmina Miejska Chodzież.

Projekt budowy domów wielorodzinnych w Chodzieży zaowocował powołaniem Spółdzielni Mieszkaniowiej Nowy Dom, dla której Nowy Dom pełni funkcję banku gruntów.

Wspólnicy Nowy Dom Holding są związani z ziemią chodzieską od urodzenia, stąd ich szeroka odpowiedzialność społeczna. W tym zakresie kilkunastoletnie
zaangażowanie polegało między innymi na:

  • współtworzeniu a później strategicznym partnerstwie z II ligowym klubem siatkówki żeńskiej ChTPS Chodzież w latach 1998 – 2008
  • wspieraniu Towarzystwa Tenisa Ziemnego AS w Chodzieży od chwili jego powstania w latach 70-tych do chwili obecnej
  • wspieraniu szeregu lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, m. in. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży, Świetlicy Środowiskowej Promyk
    Dobra w Chodzieży, Fundacji „Tęczowe Dzieciństwo”, Chodzieskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej w Chodzieży i wielu innych,
  • udziale w Loży Patronów Teatru Nowego w Poznaniu od początku istnienia tj. od 1990 roku.

W 2011 roku powołano do życia Fundację Barbary i Mariusza Słowińskich, która wspiera stypendiami najzdolniejszą młodzież w wieku 15-19 lat z terenu powiatu chodzieskiego.

STRUKTURA NOWY DOM HOLDING Sp. j.

Struktura Nowy Dom Holding

Fundacja Barbary i Mariusz Słowińskich Spółdzienia Mieszkaniowa Nowy Dom HOTEL - Łazienki Chodzieskie Nowy Dom Okna Nowy Dom Invest